Skip to main content

Wij werken aan een betere samenwerking tussen markt en overheid

DigiCampus
Samen innoveren over grenzen heen

Over ons

Stichting

Stichting Rondom GWW staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen overheid en de markt.

Door kennis te ontwikkelen op thema's als klimaatadaptatie, mobiliteit, kwaliteitsborging en digitalisatie kunnen we een concrete invulling geven aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte van gemeenten. Zo maken we ons klaar voor de toekomst!

Kring Rotterdam

Binnen Kring Rotterdam zijn er meer dan 15 leden actief. Zij verdiepen zich in diverse thema's om ervoor te zorgen dat de kennis in de GWW-sector actueel blijft. Daarnaast krijgen deze thema's een plek in pilotprojecten.

Kring Dordrecht

Al meer dan 20 organisaties nemen deel aan Kring Dordrecht. Naast het ontwikkelen van meer kennis van diverse thema's en onderwerpen, vindt er regelmatig overleg plaats om alle actualiteiten te bespreken, maar ook worden interessante initiatieven ingebracht ter inspiratie voor anderen.  

Agenda

Laatste nieuws